Afdrukken

Info/nieuws

Info/nieuws

 

Liner Innovation b.v. is verhuisd. Ons nieuwe adres is:

Postbus 150, 4870 AD ETTEN-LEUR
Bredaseweg 185, 4872 LA ETTEN-LEUR

 

 

 

Januari 2018

Thuiskopievergoedingen
Vanaf 1 januari 2018 vallen ook usb sticks en wearables met opslagcapaciteit onder de thuiskopievergoedingen. Importeurs, fabrikanten en handelaren dienen een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling, voor usb sticks wordt deze € 0,50 per stuk. Ook andere geheugendragers vallen onder deze regeling.

Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Wij zullen deze vergoeding vanaf 1-1-2018 dus standaard moeten opnemen in onze verkoopprijs.

Informatie:
http://www.thuiskopie.nl


Januari 2021

 

Chinees Nieuwjaar

 

Hou er rekening mee dat het Chinese Nieuwjaar in 2019 is vanaf 12 februari - jaar van hde os.

Leveringen vanuit China vinden niet of met veel vertraging plaats.

 


Januari 2016

Geschenkenregeling

Werkkostenregeling vanaf 2015

Historie:

Het kerstpakket stamt uit het begin van de 19e eeuw, toen het bewaren van voedsel in de lange wintermaanden nog niet zo eenvoudig was. In sommige streken was het bij de boerenbevolking de gewoonte om mensen, die langs de deur kwamen bij de boer en zijn gezin om hen een zalig Kerstfeest te wensen, eten en drinken aan te bieden. Ook de knechten en de meiden kregen dan bijvoorbeeld warme chocolademelk of brood, gebakken met rozijnen en amandelspijs.

Het personeel dat bij het boerengezin inwoonde, mocht op Tweede Kerstdag naar huis om het kerstfeest met hun eigen familie te vieren. Niet alleen hadden zij dan even vrij van het werken op het land, ook kregen ze een mand mee met allerlei lekkere en nuttige zaken voor de gehele familie thuis. Dat maakte het samenzijn met Kerstmis extra feestelijk en werd ook gezien als een blijk van waardering voor het verrichte werk.

Uit dit gebruik is de traditie ontstaan, zoals we die heden ten dage kennen; de werkgever geeft zijn medewerkers een geschenkpakket om het kerstfeest voor het hele gezin extra feestelijk te maken.

Andere ambachtslieden namen deze traditie over: hun personeel en leerlingen kregen ook een traktatie mee naar huis met Kerstmis, waar het hele gezin in kon delen. Meestal in de vorm van voedsel en drank, maar steeds vaker in de vorm van kleine presentjes. Later deden bedrijven en organisaties hetzelfde voor hun medewerkers. Ook b.v. werknemers of militairen die tijdens Kerstmis in het buitenland verbleven, ontvingen een kerstpakket. Toen Nederlands-Indië nog een Nederlandse kolonie was, zond Nederland kerstpakketten naar Batavia, voor de aldaar gelegerde soldaten en zelfs naar de diepe binnenlanden van Sumatra. Men was van mening dat elke Nederlander met de kerstdagen een pakje moest krijgen.

De laatste jaren is het voor veel werkgevers gebruikelijk een pakket door een extern bedrijf samen te laten stellen. Dit leidt tevens tot zogenoemde ‘thema-pakketten’: kerstpakketten met geschenken in een bepaald thema. Soms zelfs met een bepaalde boodschap van de werkgever aan zijn medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn Italiaanse pakketten (enkele producten uit Italië afkomstig), een duurzaam pakket met een energiezuinig non food item of met biologische producten of bijvoorbeeld een specifiek ontbijtpakket.

Naast thema-pakketten zijn de laatste jaren ook eigenkeuze-concepten ontstaan. Dit zijn concepten waarbij medewerkers zelf, meestal via Internet, een geschenk- of kerstpakket mogen uitzoeken.

Ook worden goede doelen steeds vaker betrokken bij de aankoop van het kerstpakket.

Relatiepakketten zijn tevens in opkomst en dit zijn pakketten die aan relaties van bedrijven worden verstrekt om de onderlinge band te verstevigen.

 

WKR kerstpakketten – hoe werkt het?

Voortaan mag u uw kerstpakketten belastingvrij schenken volgens wetgeving 2015!

Wat is er veranderd?

Het kerstpakket is fiscaalvriendelijk

Werkkostenregeling vanaf 2015
Tot 1 januari 2015 kon men jaarlijks kiezen tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Dat kan nu niet meer.

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht en is de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen vervallen. De werkkostenregeling maakt de loonbelasting een stuk eenvoudiger.
 
Tegelijkertijd is de administratieve rompslomp bij de belastingaangifte van kerstpakketten aanzienlijk vereenvoudigd. Er staat u dus niets in de weg om uw medewerkers een royaal kerstpakket te schenken.
Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Een voorbeeld hiervan is het kerstpakket. De werkgever mag alleen onbelast vergoedingen geven als het totaalbedrag onder 3% van de loonkosten blijft.
 
Dit is de vrije ruimte. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen uit de vrije ruimte.