Liner_logo_transparante_achtergrond

             Webshop_button    Over_ons_button    Contact_button

 

 

App

 

 
 
Onze missie

Wij streven ernaar om uw merk imago en marktaandeel te vergroten met reclame en promotie-items die uw (toekomstige) klanten zullen prikkelen en uw medewerkers motiveren.

De artikelen van Liner Innovation hebben de kwaliteit en uitstraling die passen bij uw bedrijf of organisatie. Ze moeten een positief gevoel aan de ontvanger geven. Of het nu een promotie-item of een origineel cadeau voor een speciale gelegenheid, verjaardag of als een blijk van waardering voor het personeel is; Samen moeten we - met u - ervoor zorgen dat er origineel en creatief is nagedacht.
Met onze uitgebreide ervaring op creatief en inkoop gebied, helpen wij u hun aandacht te krijgen en vast te houden. Wij maken het eenvoudig en bieden uw organisatie een 'one-stop oplossing'. Deze oplossing omvat het ontwerp, de productie, opslag en distributie van een of meer items die perfect zijn afgestemd op uw merk, uw behoeften en uw budget.


Visie

Het creatieve gebruik van premiums en promotionele artikelen.

Het optimisme is terug aan het keren. De kans om opdrachten te krijgen beter. Uw mensen gemotiveerd houden is nu nog belangrijker. Nieuwe klanten moeten worden gezocht en bestaande relaties hebben extra aandacht nodig. Geef ze voordelen die anderen niet krijgen. Introduceer een beloningssysteem. Door te kiezen voor een promotie-item dat aandacht trekt - als gevolg van een originele, hoge kwaliteit of van strategische aard - geven uw bedrijf/organisatie een belangrijk concurrentievoordeel.
 

 

                          Our mission
 
We strive to increase your brand image and market share with advertising and promotional items that will excite   your (future) customers and motivating your staff.

Articles of Liner Innovation have the quality and appearance that fits your company or organization. They should give a positive feeling to the recipient. Whether it's a promotional item or an original gift for a special occasion, anniversary or as a token of appreciation to the staff; Together we must - with you - make sure that there is thought about originality and creativity.

With our extensive experience in the creative and purchasing area, we help you gain and hold their attention. We make it easy and therefore like to offer your organization a 'one stop solution'. This solution includes the design, production, storage and distribution of one or more items that are perfectly adapted to your brand, your needs and your budget.
 
Vision
 
The creative use of premiums and promotional items.

The optimism is returning. The chance to win orders better. Keeping your people motivated is now even more important. New customers should be sought and existing relationships need extra attention. Give them advantages that others don't get. Introduce a simple reward system. By choosing a promotional item that attracts attention - because of a highly original, high quality or strategic nature - your company has an important competitive advantage.

Webshop_button > Go to the UK webshop    

 

Intro overslaan